Kvalitní účetnictví - základ úspěchu firmy

Účetní a ekonomické služby

Nabízíme Vám vždy profesionální služby. Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.

Účetnictví

(bývalé podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD nebo elektronickou poštou (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

 

Mzdová agenda

(do 25 zaměstnanců - Malá Org.)

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování  na úřadech
 • elektronické podání formulářů (ZAREP)

Daňová evidence

(bývalé jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD nebo elekronickou poštou (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.

 

Zpracování samostatných daňových přiznání

(vedení účetní agendy není podmínkou)

 • daň z příjmu fyzických osob (OSVČ, pronajímatelé nemovitostí apod...)
 • daň z příjmu právnických osob (s.r.o., apod...)
 • silniční daň
 • roční vyúčtování daňě vybírané srážkou (dohody o provedení práce)